top of page

Vrijwillige hulp kan je niet opleggen (maar wel mee samenwerken)


‘Problemen zijn niet altijd met professionele hulp op te lossen maar dat moet vaker door de gemeenschap, door ons als samenleving gaan gebeuren’


Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft het de laatste tijd vaak over de grote toename in aanvragen van psychische hulp. Wat blijkt is dat ook na corona de psychische problemen blijven toenemen en dus de druk op professionele hulp.


Maarten van Ooijen vindt daarom dat we met elkaar als gemeenschap meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor dit probleem. Door meer zorg voor elkaar en met laagdrempelige initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten.


Wat betekent dit precies? Dat jij en ik het contact moeten aangaan en weer meer naar elkaar moeten gaan omkijken?


Als Netwerkmakers geloven wij ook dat sociale relaties en netwerken een enorme kracht in zich hebben. De kracht van netwerken is dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar mee kunnen denken. Maar sociale netwerken en ontmoetingsplekken kunnen nooit een vervanging zijn van professionele hulp. Wij zien dat beleidsmakers met die insteek soms wel te werk gaan. De reden daarachter is vaak dat ze op zoek zijn naar ‘goedkopere alternatieven’ om mensen te helpen.


Laat Maarten van Ooijen daarom vooral het gesprek aangaan met ‘de samenleving’ maar niet om de hulpvragen van mensen 'over de schutting te gooien bij de buurman'. Vrijwillige hulp en ontmoeting moet je koesteren en faciliteren en die kan je niet sturen en opleggen.


Onze boodschap zou zijn: Ga als sociaal professional samenwerken met vrijwilligers, sociale netwerken en ontmoetingsplekken en versterk elkaar. En misschien... heeft het dan ook nog wel effect op kortere trajecten in de professionele hulpverlening.

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page