top of page

De Netwerkinterventie

Blauw en Wit Werkplek Richtlijnen Coronavirus Poster (Rapporteren).png

Een instrument om sociale netwerken te bouwen die meedenken en meedoen

Met de Netwerkinterventie bouw jij als sociaal professional met hulpvragers aan een sociaal netwerk dat ontmoet, meedenkt en oplossingen organiseert. Zo activeer je hulpvragers om te werken aan een meer zelfstandiger bestaan.

Wil je meer te weten komen over de Netwerkinterventie? Kom dan met ons in contact.

Meedenken in een sociaal netwerk

Wat is de Netwerkinterventie?

Meedenken in een sociaal netwerk

De netwerkinterventie is een instrument waarmee jouw cliënten samen met een sociaal netwerk een netwerkplan opzetten en uitvoeren. Dit netwerkplan wordt opgesteld in een meedenksessie. In het plan staan concrete acties om de hulpvraag van de cliënt te beantwoorden. 

 

Als professional kan jij deze netwerkinterventie leren toepassen door de Praktijktraining Netwerkinterventie te volgen. In de praktijktraining leer je de netwerktools en gesprekstechnieken die horen bij de interventie en leer je meedenksessies organiseren. 

 

Impact met de Netwerkinterventie sinds 2020:

 • Aantal hulpvragers begeleid met een netwerkinterventie: 60 hulpvragers

 • Aantal meedenkers in meedenksessies: 360 mensen

 • Aantal totale netwerkacties gepland in meedenksessies: 420 

 • Aantal hulpvragers dat tot zelfstandige participatieplek of werk komt: 48

 • Aantal hulpvragers dat min. 1 stap is gestegen op de participatieladder: 50

 • Groei in omvang van sociale netwerk: 2 tot 3 relaties 

De (indirecte) impact van de Netwerkinterventie

Naast concrete resultaten levert de Netwerkinterventie ook indirecte impact voor zowel de hulpvrager, de professional en de organisatie.
 

Voor de cliënt

 • De eigen regie en motivatie neemt toe;

 • De oplossingen worden meer duurzaam georganiseerd;

 • De omvang van het sociaal netwerk groeit;

 • De zelfstandigheid en draagkracht worden vergroot;

 • De sociale vaardigheden nemen toe zoals hulp leren vragen aan minder bekenden;

 • De houding wordt proactief waardoor activiteiten en participatie sneller tot stand komen.

Voor de sociaal professional

 • Het vergroot het handelingsrepertoire;

 • Het bevordert een professionele werkhouding en het kennisniveau;

 • Het leert de regie bij de cliënt en zijn netwerk neer te leggen;

 • Het biedt activerende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

Voor de organisatie

 • De regionale samenwerking met formele en informele partijen wordt versterkt;

 • De organisatie innoveert met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;

 • De arbeidsproductiviteit binnen de organisatie wordt verhoogd;

 • Het zorgaanbod blijft beter houdbaar en betaalbaar voor de organisatie.

Hoe werkt het?

De Netwerkinterventie bestaat uit vier opeenvolgende stappen die je met jouw client doorloopt. 

Netwerkmakers vierstappenmodel.png

Wie is 'het netwerk'?

Tijdens de Netwerkinterventie denkt een netwerk van meedenkers mee met de hulpvrager. Aan deze netwerken bouwen we op drie manieren.

1. Het netwerk van de cliënt zelf.

Welke mensen spreekt de cliënt maandelijks minimaal 1x? 

2. Het netwerk van het netwerk.

Welke netwerk kent het netwerk? Welke netwerk kent de organisatie? En welk netwerk kennen (maatschappelijke) partners van de organisatie?

3. Het netwerk van Netwerkmakers.

Netwerkmakers heeft een groeiende, betrokken community van meedenkers uit Overijssel. Mensen die hun expertise, ervaring en netwerk vrijwillig beschikbaar stellen voor de hulpvragers. 

Voor wie is de Netwerkinterventie bedoeld?

De Netwerkinterventie is bedoeld voor mensen met een hulpvraag over zorg, sociale contacten, activering en daginvulling. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

 

 • Hoe kan ik mijn interesses en hobby’s ontdekken?

 • Hoe kan ik een daginvulling vinden dat echt bij me past?

 • Hoe kan ik meer sociale contacten op doen?

 • Hoe kan ik leren mijn eigen netwerk te vergroten en onderhouden?

 • Hoe kan ik leren om mensen om hulp te vragen als ik dat nodig heb?

 • Hoe kan ik mensen vragen iets leuks met mij te gaan doen?

 • Hoe kan ik mijn netwerk inzetten als het minder goed met mij gaat?

 • Hoe kan ik mijn daginvulling behouden als het even tegen zit? 

Wil je meer te weten? 

De infopaper Netwerkinterventie delen met jouw collega's?

bottom of page